Believe what your hearts tell you. Not what others say.

Ik merk dat vergeven voor veel mensen toch zo moeilijk is. Maar weet dat wrok koesteren niet goed is voor een mens. Het vreet aan je. Je kunt er echt ziek van worden, lichamelijke klachten van krijgen.

We zeggen niet voor niets dat we ‘iets op de lever hebben’ of ‘onze gal willen spuwen’.

Misschien wil je iemand wel vergeven wat hij/zij je heeft misdaan, maar dat is niet makkelijk dat weet ik, maar het is wel belangrijk, want hiermee kun je jezelf bevrijden van oude wonden en de emotionele bagage die jou alleen maar belemmert achter kunt laten.

Vergeven is voor veel mensen een beladen woord. Het wordt vaak ervaren als een gunst voor de ander. De daders en het gedrag worden daarmee dan dus geaccepteerd. Maar dit is een misverstand, dit is niet zo!

Het is geen acceptatie en het betekent niet dat de ander zijn gang kan gaan.

Het is ook niet tolereren. Vergeven heeft niets te maken met door de vingers zien van verkeerd gedrag. Integendeel: vergeven zal je juist helpen om je grenzen helder te stellen en je behoeften duidelijk te communiceren.

Het is ook niet: goedpraten. Want goedpraten is eigenlijk een subtiele manier van ontkennen wat er gebeurd is.

Vergeven doe je niet uit superioriteitsgevoel. Vergeef je iemand uit medelijden of omdat je hem/haar dom vindt, dan verwar je vergeven met arrogantie en veroordeling.

Vergeven is niet: de lieve vrede bewaren. De weg naar vergeving is niet de zaak sussen en ruzies de kop indrukken. Wie niet wil kijken naar wat er onder de oppervlakte borrelt, kan ook niet beginnen met vergeven.

Vergeven gaat niet over de ander, maar gaat altijd over jou. Het is het loslaten van pijn en onrecht uit het verleden, van de last die je meedraagt.

Het is schoonmaken en jezelf helpen. Het is een essentiële stap in je eigen helingsproces. Het is niet alleen een mentaal proces, maar betreft het hele wezen: lichamelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Lieve mensen, ook al was je slachtoffer van het gedrag of de houding van een ander; vergeving is de stap om van slachtoffer weer regisseur van je leven te worden.

De motivatie is liefde en respect voor jezelf. Je besluit niet langer woede of pijn door die ander met je mee te dragen. Want die boosheid of pijn houden je namelijk verbonden met de ander.

Vergeven geeft je rust, vreugde en vrede.

Het is definitief een punt zetten achter een pijnlijk verleden. Als we de scherven van gisteren krampachtig blijven vasthouden, blijven we onszelf verwonden.

Het is ook niet boos blijven over wat je jezelf hebt laten aandoen. Veel mensen verdoven hun pijn op allerlei manieren; via overmatig alcoholgebruik, drugs, medicijnen, roken, altijd bezig zijn, etc. Ze vluchten, maar vanbinnen woedt de brand nog steeds voort. Hiermee blokkeer je de mogelijkheid tot innerlijke heling.

Het is jezelf bevrijden uit de gevangenis van het verleden. Zodat je eindelijk alles aan jezelf kunt geven wat je altijd van anderen hebt geëist. Het is de beslissing om niet langer als een slachtoffer te wachten totdat anderen iets ‘goedmaken’.

Maar het is alles achterwege laten en weer op eigen kracht beginnen te leven zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

Vergeven doe je voor jezelf,het is een proces in jezelf. Je wilt niet de ander veranderen, maar je eigen last kwijtraken en je weer openstellen voor liefde.

Vergeving is een van de mooiste vormen van vrijgevigheid die er bestaan. Anderen vergeven en om vergeving vragen is een vrijheid, en daarom draagt het veel waarde in zich.

Sommige mensen kiezen er bewust voor om iemand niet te vergeven, omdat ze denken dat vergeving hen zal bevrijden van het schuldgevoel dat ze voelen. In werkelijkheid is het echter juist de persoon die niet kan vergeven die hier het meeste onder lijdt. 

Wanneer iets pijn doet, herinner jezelf er dan aan dat je het verleden niet kunt veranderen, juist in tegendeel, het zijn het heden en de toekomst die jou de kans zullen geven om weer mee te doen, door de pijn te verzachten, genezen en herstellen.

Vergeven is een zeer vriendelijk gebaar naar jezelf toe en naar anderen toe,de persoon die je vergeeft kan hierdoor mooie lessen leren in relatie tot nederigheid en menselijke waarden.

Onthoud dat je dingen niet kunt veranderen, maar dat je wel de macht hebt om voor jezelf te bepalen hoe je erop zal reageren. 

Onthoud tot slot ook dat perfectie nu eenmaal niet bestaat. Fouten, hoe hard we ook proberen om ze de rug toe te keren, zijn nu eenmaal een onvermijdelijk gegeven in het leven. Wat je wel kunt veranderen, is de manier waarop je met deze fouten omgaat en hoe je jezelf sterker kunt maken, zodat de pijn en de schade die deze fouten hebben aangericht zo snel mogelijk uit je leven kunnen verdwijnen.