Authenticiteit is iets dat we niet kunnen veinzen. We denken dat we onszelf moeten creeren, en zo maken we steeds een soort plakwerk van onze persoonlijkheid. Dat komt omdat we proberen speciaal te zijn in plaats van Echt.

We proberen op een zielige manier ons aan te passen aan alle andere mensen die hetzelfde proberen te doen.

Een tulp streeft er niet naar indruk te maken op iemand. Een tulp worstelt er ook niet mee om anders te zijn dan een roos. Dat hoeft ze ook niet te doen. Ze is gewoon anders. En er is een plaats voor elke bloem in de tuin.

Je hoefde er niet voor te vechten om een ander gezicht te krijgen dan andere mensen op aarde. Het is gewoon anders. Je bent uniek omdat je zo geschapen bent. 

Kijk eens naar kinderen in een kleuterschool. Ze zijn allemaal verschillend zonder dat ze daar moeite voor doen. zolang ze onbewust van zichzelf zichzelf zijn, kunnen ze alleen maar stralen.

Pas later, als kinderen geleerd hebben om te concurreren, om te proberen beter te zijn dan anderen, wordt hun natuurlijke licht verduisterd.